psy

בית הספר למדעי הפסיכולוגיה

החוג למדעי הקוגניציה

החוג למדעי הקוגניציה

מדעי הקוגניציה הוא תחום המשלב זוויות ראייה ומחקר שונות לגבי תהליכים מנטליים כמו תפיסה, למידה, זיכרון, ועוד. שיטות המחקר משלבות מודלים ממוחשבים המבטאים רשתות מוחיות או יצירת סימולציות של אינטליגנציה מלאכותית הדומות להתנהגותית אנושית אשר מאפשרות לנבא מצבים מורכבים.

התכנית הבינתחומית בהתפתחות הילד

התכנית הבינתחומית בהתפתחות הילד

מטרת התכניות היא להעמיק את הידע של אנשי מקצוע העובדים עם ילדים ובני נוער בתחומי ההתפתחות, ולהקנות כלים להסתכלות ביקורתית ולבנייה של תוכניות התערבות, הערכה והדרכה. הלימודים בתכניות מתבססים על תאוריות עדכניות בהתפתחות הילד, סוקרים לקויות שונות, אימוץ ומסגרות טיפול חוץ ביתיות, בשילוב התנסות מעשית בשטח.

החוג לפסיכולוגיה

החוג לפסיכולוגיה

החוג לפסיכולוגיה מכשיר דורות חדשים של פסיכולוגים צעירים באמצעות הקניית ידע תיאורטי, כמו גם מיומנויות מעשיות במטרה להמשיך ולקדם את המחקר הפסיכולוגי ויישומו בשטח. החוג חורט על דגלו מצוינות אקדמית בשילוב הנחייה אישית על ידי אנשי הסגל והתנסות קלינית עם הדרכה צמודה כחלק מרכזי בהכשרה.

gal richter levin 1

פרופ' גל ריכטר-לוין

ראש בית הספר למדעי הפסיכולוגיה

דבר ראש בית הספר

ברוכים/ות הבאים/ות לביה"ס למדעי הפסיכולוגיה באוניברסיטת חיפה.

ביה"ס כולל מגוון של תחומי מחקר והוראה בפסיכולוגיה (תואר ראשון, שני ושלישי), מדעי הקוגניציה (תואר ראשון) ותוכניות בהתפתחות הילד (תואר שני ושלישי). 

אנשי הסגל הם 31 חוקרות וחוקרים מובילים בתחומם, אשר פועלים לקידום המחקר וההוראה בבית הספר במגוון רעיונות ושיטות חדשניות. ביה"ס מקדם מחקר אינטרדיצפלנרי בתחומי דעת מגוונים ביניהם מחקר בפסיכולוגיה קלינית, חקר מוח והתנהגות, נוירוקוגניציה, מחקר בהתפתחות הילד, פסיכופתולוגיה, נוירופסיכולוגיה, פסיכולוגיה קוגנטיבית וגורמי אנוש, פסיכולוגיה חברתית, ופילוסופיה. במקביל למחקר, בית הספר מדגיש הוראה איכותית בכל התארים באמצעות הקניית ידע תיאורטי, חשיבה ביקורתית כמו גם מיומנויות וכלים מעשיים. 

מוזמנים להכנס לאתרים של החוגים השונים כדי לקבל מידע נוסף!

צור קשר

בניין רבין, קומה 7 אוניברסיטת חיפה שדרות אבא חושי 199 הר הכרמל, חיפה, ת"ד 3338, מיקוד 3103301, ישראל

תואר ראשון:
ירונה: 04-8249290

תואר שני:
יוני: 04-8240901
נטלי: 04-8240921

דוקטורט:
מיכל: 04-8240886

לימודי תעודה בפסיכותרפיה:
בלה: 04-8240956