psy

תואר שני ומסלול ישיר לדוקטורט

תאריכי ההרשמה לתואר שני לתכניות המחקריות: ק.ס.מ- קוגניטיבית, חברתית לימודי מוח והתכנית במוח ופסיכופתולוגיה יתקיימו עד ה 31.07.2024  לפרטים נוספים ניתן לפנות לגב' יוני יוחאי במייל: yyohai@univ.haifa.ac.il

 הראיונות לתכניות הקליניות: מיקוד ילדים, מיקוד מבוגרים, נוירופסיכולוגיה קלינית- הסתיימו. 

הראיונות לתכנית ההתפתחותית- הסתיימו

תוכנית לימוד- פסיכולוגיה מחקרית:

 תכניות הלימוד בפסיכולוגיה מחקרית ובפסיכולוגיה קלינית מדעית מקנות תואר מוסמך בפסיכולוגיה, החשיפה לתחומים השונים לא נכתבת על תעודת המוסמך.

למסלול הישיר לדוקטורט - לחץ כאן

הודעות

על פי בקשה/הנחיה של המל"ג, אנחנו מפרסמים את המידע המצורף כשירות לאנשים השוקלים ללמוד פסיכולוגיה קלינית מטעם משרד הבריאות.
לידיעתכם, קיימת מצוקה קשה במקומות התמחות בתחום הקליני ובוגרי התכניות נאלצים להמתין זמן רב (שנתיים- שלוש) לביצוע ההתמחות בשירות הציבורי.
הודעת משרד הבריאות מפורטת בקישור.

צור קשר

בניין רבין, קומה 7 אוניברסיטת חיפה שדרות אבא חושי 199 הר הכרמל, חיפה, ת"ד 3338, מיקוד 3103301, ישראל

תואר ראשון:
ירונה: 04-8249290

תואר שני:
יוני: 04-8240901
נטלי: 04-8240921

דוקטורט:
מיכל: 04-8240886

לימודי תעודה בפסיכותרפיה:
בלה: 04-8240956