psy

לזכרה

ד''ר גלית ערמון ז
ד''ר גלית ערמון ז"ל
תחומי מחקרה: הערכת אישיות והתאמת אדם - עיסוק / ארגון | אישיות | סביבת עבודה | השלכות פיזיולוגיות ומנטליות | בחירה תעסוקתית ופיתוח קריירה.

Fighting cancer-The story of Galit Armon Ben Yaacov

צור קשר

בניין רבין, קומה 7 אוניברסיטת חיפה שדרות אבא חושי 199 הר הכרמל, חיפה, ת"ד 3338, מיקוד 3103301, ישראל

תואר ראשון:
ירונה: 04-8249290

תואר שני:
יוני: 04-8240901
נטלי: 04-8240921

דוקטורט:
מיכל: 04-8240886

לימודי תעודה בפסיכותרפיה:
בלה: 04-8240956