psy

זרמים

"אירועים מצולמים" - סדרת ראיונות עם פסיכואנליטיקאים מובילים בנושא: "מחשבה חופשית ומציאות מגבילה"

דיון משותף של ד"ר מירב רוט ופרופ' דנה אמיר 17.5.2020
פרופ' דנה אמיר מארחת את ד״ר ענת פלגי הקר 24.10.2021
פרופ' דנה אמיר מארחת את הפסיכואנליטיקאית חגית אהרוני 27.02.2022
שיחה בנושא יגון, שכול ואובדן טראומטי: "על תהליכים, התערבויות, והתלבטויות" בהנחייתו של ד"ר אפרי בר-נדב
ד"ר קרין בן-ארי סמירה מארחת את ד"ר עפרה אשל 31.5.2020
פרופ' דנה אמיר מארחת את הפסיכואנליטיקאית אילני קוגן 03.01.2021
ד"ר קרין בן-ארי סמירה מארחת את הפסיכואנליטיקאית אלינה שלקס 10.04.2022
"עייפה בובה זהבה" - הרצאה ושיחה עם עידית דורי על התערבויות עם ילדים והורים בימים של חושך, 29.11.2023
ד"ר קרין בן-ארי סמירה מארחת את חיותה גורביץ' 21.6.2020
ד"ר קרין בן-ארי סמירה מארחת את הפסיכואנליטיקאית מיכל ריק 07.03.2021
פרופ' דנה אמיר מארחת את הפסיכואנליטיקאית חנה אולמן 26.02.2023
"מסע הנפש: עבר, הווה, יצירה" - יום עיון לזכרה של אורלי חן (הוכוולד) ז"ל, 08.09.2023
השקת ספרה של פרופ' דנה אמיר – וִדּוּיֵי מָסָךְ 09.07.2020
פרופ' דנה אמיר תארח ותשוחח עם הפסיכואנליטיקאית אתי לנדאו 11.04.2021
פרופ' דנה אמיר מארחת את אורנה וסרמן 15.05.2023
ד"ר קרין בן-ארי סמירה מארחת את הפסיכואנליטיקאית פרופ' דנה אמיר 18.03.2024

צור קשר

בניין רבין, קומה 7 אוניברסיטת חיפה שדרות אבא חושי 199 הר הכרמל, חיפה, ת"ד 3338, מיקוד 3103301, ישראל

תואר ראשון:
ירונה: 04-8249290

תואר שני:
יוני: 04-8240901
נטלי: 04-8240921

דוקטורט:
מיכל: 04-8240886

לימודי תעודה בפסיכותרפיה:
בלה: 04-8240956