psy

אתיקה

 יו"ר ועדת אתיקה: ד"ר נועם ויינבך.

לוועדת האתיקה של החוג לפסיכולוגיה ישנן שלוש מטרות על:

1. לקדם את החינוך והמודעות למחקר אתי לפי הסטנדרטים המקובלים.

2. לסקור  הצעות  מחקר  המוגשות  לה  ולשקול  אם  אלה עומדות  בסטנדרטים של מחקר אתי,  וכן, להציע תיקונים ולבקש מידע נוסף העשוי לשפר את התשתית האתית של המחקר.

3. לאשר הצעות מחקר שהועדה מאמינה שהן עומדות בדרישות העדכניות למחקר אתי.

חשוב להדגיש כי האחריות לניהול מחקר בהתאם לכל כללי האתיקה מוטלת על החוקר או החוקרת באופן אישי, ולא על הועדה. מתפקידה של הועדה לבדוק את הצעות המחקר המוגשות לה במטרה לעזור לחוקר ולמשתתפים הפוטנציאלים לפעול בתנאים אופטימליים המקובלים מבחינה אתית. במקרים בהם המחקר מנוהל על ידי סטודנט, או מוסמך תחת פיקוח של חבר/ת סגל (או נספח לסגל), הגורם האחראי לבדיקת נכונותו האתית של המחקר הוא חבר/ת הסגל (או הנספח לסגל) הבכיר בדרגה.

  • לטופס ביצוע מחקר בבני אדם לחצו כאן
  • לטופס ההסכמה למחקר בבני אדם לחצו כאן
  • הנחיות לרישום והשלמת הקורס CITI ניתן למצוא כאן
  • קישור  למערכת CITI

 

 

צור קשר

בניין רבין, קומה 7 אוניברסיטת חיפה שדרות אבא חושי 199 הר הכרמל, חיפה, ת"ד 3338, מיקוד 3103301, ישראל

תואר ראשון:
ירונה: 04-8249290

תואר שני:
יוני: 04-8240901
נטלי: 04-8240921

דוקטורט:
מיכל: 04-8240886

לימודי תעודה בפסיכותרפיה:
בלה: 04-8240956