אתיקה

 

לוועדת האתיקה של החוג לפסיכולוגיה ישנן שלוש מטרות על:

1. לקדם את החינוך והמודעות למחקר אתי לפי הסטנדרטים המקובלים.

2. לסקור  הצעות  מחקר  המוגשות  לה  ולשקול  אם  אלה עומדות  בסטנדרטים של מחקר אתי,  וכן, להציע תיקונים ולבקש מידע נוסף העשוי לשפר את התשתית האתית של המחקר.

3. לאשר הצעות מחקר שהועדה מאמינה שהן עומדות בדרישות העדכניות למחקר אתי.

חשוב להדגיש כי האחריות לניהול מחקר בהתאם לכל כללי האתיקה מוטלת על החוקר או החוקרת באופן אישי, ולא על הועדה. מתפקידה של הועדה לבדוק את הצעות המחקר המוגשות לה במטרה לעזור לחוקר ולמשתתפים הפוטנציאלים לפעול בתנאים אופטימליים המקובלים מבחינה אתית. במקרים בהם המחקר מנוהל על ידי סטודנט, או מוסמך תחת פיקוח של חבר/ת סגל (או נספח לסגל), הגורם האחראי לבדיקת נכונותו האתית של המחקר הוא חבר/ת הסגל (או הנספח לסגל) הבכיר בדרגה.

לטופס ביצוע מחקר בבני אדם לחצו כאן.

© COPYRIGHT צוות מחשוב מדעי החברה 2018. DESIGN & DEVELOPMENT BY FACULTY OF SOCIAL SCIENCE