psy

זרמים

מידע למתעניינים

מידע מרוכז למועמדים לשנה"ל תשפ"ה - לחץ כאן

בית הספר למדעי הפסיכולוגיה מקיים תוכנית לימודי תעודה בפסיכותרפיה פסיכואנליטית- "זרמים" בשני מסלולי לימוד:

מסלול למטפלים במבוגרים, ילדים ונוער

המסלול מיועד לאנשי מקצוע העוסקים בפסיכותרפיה פרטנית באוריינטציה פסיכודינמית גם עם מבוגרים, ואשר עומדים בקריטריונים המפורטים להלן.

 • פסיכולוגים בוגרי מגמה קלינית מוכרת (כולל קלינית של הילד או קלינית חינוכית) שרכשו ניסיון מודרך בפסיכותרפיה אינדיבידואלית -דינמית לפחות שנה לאחר תום לימודיהם, ועובדים במסגרת טיפולית המוכרת להתמחות קלינית (כגון בי"ח, מרפאה, תחנה). פסיכולוגים שסיימו חובת התמחותם אינם מחויבים לעבוד במקום מוכר בעת ההרשמה. פסיכולוגים שעדיין לא קיבלו תואר מ.א. חייבים להביא אישור על הגשת הצעה לעבודת מ.א. (קבלת תעודת גמר תותנה בתואר מ.א.).
 • פסיכולוגים בעלי תואר שני ממגמות: רפואית, שיקומית, חינוכית והתפתחותית שרכשו ניסיון מודרך בפסיכותרפיה אינדיבידואלית-דינמית עם מבוגרים לפחות שנתיים לאחר תום לימודיהם ועובדים במסגרת טיפולית קלינית (הכוללת צוות רב מקצועי והדרכות באוריינטציה פסיכודינמית).
 • עובדים סוציאליים בעלי תואר שני במגמה קלינית, שרכשו ניסיון מודרך בפסיכותרפיה אינדיבידואלית דינמית, לפחות שלוש שנים לאחר תום לימודיהם, ועובדים במסגרת טיפולית קלינית (הכוללת צוות רב מקצועי והדרכות באוריינטציה פסיכודינמית).
 • פסיכיאטרים מומחים או מתמחים, שרכשו ניסיון מודרך בפסיכותרפיה אינדיבידואלית-דינמית, לפחות שנתיים לאחר תום לימודיהם, ועובדים במסגרת טיפולית קלינית (הכוללת צוות רב מקצועי והדרכות באוריינטציה פסיכודינמית).
 • מטפלים באומנות וקרימינולוגים קליניים בעלי תואר שני, שרכשו ניסיון מודרך בפסיכותרפיה אינדיבידואלית-דינאמית, לפחות שלוש שנים לאחר תום לימודיהם והעובדים במסגרת טיפולית קלינית (הכוללת צוות רב מקצועי והדרכות באוריינטציה פסיכודינמית).

בעת ההרשמה נדרש ניסיון של שנה אחת לפחות בעבודה טיפולית פרטנית עם 4 מטופלים מבוגרים, תחת הדרכה באוריינטציה פסיכודינמית. דרישה זו תקפה גם לגבי מי שמגיע מתחנות המתמחות בטיפול בילדים ונוער.

אנו מבקשים שאחת מן ההמלצות תתקבל ממדריך זה.

בנוסף, המועמדים מצופים לעבור טיפול אישי בגישה דינמית לאורך שנה לפחות לפני תחילת הלימודים.

ערעורים – מועמדים שאינם מסכימים עם החלטות הוועדה יכולים להגיש ערעור בכל שלב ושלב של תהליך הקבלה.

הערעור צריך להיות מוגש בכתב עם פירוט של החלטה שמערערים עליה, ועם פירוט והסברים אודות הנקודות שיש לקחת בחשבון בעת דיון בערעור.  

מסלול למטפלים בגיל הרך, ילדים ונוער

מטרת הלימודים בתוכנית היא הרחבת והעמקת הידע הפסיכודינמי אודות הילד/ההורה כאובייקט וכסובייקט, התהוות של יחסי גומלין בין הילד לבין הוריו  וסביבתו, והשפעתם על התפתחותו, עמידותו וקשייו. התוכנית מקנה ידע לגבי התפתחויות תיאורטיות ויישומיות הרלוונטיות להבנת תהליכים טיפוליים אינדיבידואליים, דיאדיים ומערכתיים. בתוכנית ניתנת הזדמנות להעמיק בהבנת מודל הטיפול הדיאדי. התוכנית כוללת סמינרים העוסקים בהבנת ההתפתחות ופסיכופתולוגיה התפתחותית, בגישות טיפוליות מגוונות ובמודלים טיפוליים רלבנטיים לילדים ולמתבגרים הנמצאים במסגרות שונות. מומלץ לתלמיד/ה לעבור טיפול אישי באוריינטציה פסיכודינמית לפני הלימודים או במהלכם.

 תנאי קבלה:

לתוכנית יוכלו לפנות מועמדים לקבלה אשר עומדים בקריטריונים המפורטים להלן:

 1. עובדים במסגרת טיפולית, ציבורית ו/או פרטית, עם הגיל הרך, ילדים ונוער.
 2. המועמד/ת י/תתבקש להגיש שלוש המלצות, מתוכן לפחות המלצה אחת  על  הדרכה חד-שבועית פרטנית באוריינטציה פסיכודינמית מפסיכולוג/ית קליני/ת או עובד/ת סוציאלי/ת קליני/ת  במשך שנה אחת לפחות או הדרכה פעם בשבועיים כנ"ל למשך שנתיים לפחות.
 3. מצופה מהמועמד/ת לטפל באופן פרטני או דיאדי במסגרת העבודה.

 רשאים להגיש מועמדות:

 1. פסיכולוג/ית בעל/ת תואר שני בפסיכולוגיה קלינית, חינוכית, התפתחותית, שיקומית או רפואית, מומחים או מתמחים  בתחומים הנ"ל עם ניסיון של שנתיים לפחות בעבודה טיפולית עם הגיל הרך/ילדים/נוער. ההדרכות שקבל/ה יענו על התנאים שמצוינים למעלה.
 2. עובד/ת סוציאלי/ת  בעל/ת תואר שני במגמות טיפוליות עם ניסיון של שנתיים לפחות בפסיכותרפיה בגיל הרך/ ילדים/נוער לאחר סיום לימודי התואר השני. ההדרכות שקבל/ה יענו על התנאים שמצוינים למעלה.
 1. פסיכיאטר/ית בעל/ת מומחיות או בתהליך התמחות, עם  ניסיון של שנתיים לפחות בפסיכותרפיה עם גיל הרך/ילדים/נוער. ההדרכות שקבל/ה יענו על התנאים שמצוינים למעלה.
 1. מטפל/ת בהבעה (אמנות, תנועה, דרמה, מוזיקה, ביבליו) בעל/ת תואר שני במגמה טיפולית עם ניסיון של שלוש שנים לפחות לאחר סיום לימודי התואר השני, בתרפיה עם הגיל הרך/ילדים/נוער. ההדרכות שקבל/ה יענו על התנאים שמצוינים למעלה.
 2. ערעורים – מועמדים שאינם מסכימים עם החלטות הוועדה יכולים להגיש ערעור בכל שלב ושלב של תהליך הקבלה. הערעור צריך להיות מוגש בכתב עם פירוט של החלטה שמערערים עליה, ועם פירוט והסברים אודות הנקודות שיש לקחת בחשבון בעת דיון בערעור.  

צור קשר

בניין רבין, קומה 7 אוניברסיטת חיפה שדרות אבא חושי 199 הר הכרמל, חיפה, ת"ד 3338, מיקוד 3103301, ישראל

תואר ראשון:
ירונה: 04-8249290

תואר שני:
יוני: 04-8240901
נטלי: 04-8240921

דוקטורט:
מיכל: 04-8240886

לימודי תעודה בפסיכותרפיה:
בלה: 04-8240956