psy

עמיתי מחקר ופוסט-דוקטורנטים

ד
ד"ר הדס פיקhadaspick@gmail.com
תחומי עניין: הבסיס המוחי והקוגניטיבי של יצירתיות, מהם המנגנונים המוחיים בבסיס יצירתיות קבוצתית? הבנת ביצועים קוגניטיביים בקבוצות הומוגניות לעומת קבוצות הטרוגניות באמצעות סנכרון מוחי בין אישי.
ד
ד"ר סול פייןfine.saul@gmail.com
תחומי עניין: פסיכולוגיה תעסוקתית/ארגונית, מבדקים פסיכולוגיים, מיון והערכת עובדים, יושרה והתנהגויות לא נאותות.
ד
ד"ר נעם קרש noamkarsh@gmail.com
תחומי עניין: יחסי הגומלין בין קוגניציה מוטורית לקוגניציה חברתית | כיצד ה'עצמי' מגולם בפעולה ("תחושת הסוכנות") | ההיבטים המתגמלים של שליטה מוטורית (אפקטיביות הפעולה) והשפעתם על מוטיבציה התנהגותית | המנגנונים המוטיבציוניים בבסיס התנהגויות לא אדפטיביות (לדוגמה, אימפולסיביות).
ד
ד"ר קרן קפלן מינץkeren1112@gmail.com
תחומי עניין: פסיכולוגיה סביבתית, התנהגויות פרו סביבתיות וגורמים המשפיעים עליהן, אזרחות סביבתית, פסיכולוגיה חינוכית, מדע אזרחי.
ד
ד"ר אסף וקסלרassaf.weksler@gmail.com
תחומי עניין: שילוב בין פילוסופיה לפסיכולוגיה, בדגש על תפיסה, קשב ומודעות (בשיתוף עם החוג לפילוסופיה).
ד
ד"ר רועי שובלrshoval@gmail.com
תחומי עניין: תהליך הבחירה והמנגנונים הקוגניטיביים המעורבים בו; ההעדפה האנושית לבחירה על פני אי-בחירה והגורמים המשפיעים עליה; קוגניציה ויזואלית ובאופן יותר ממוקד - יחסי הגומלין בין, והמאפיינים התפקודיים של, זכרון לטווח ארוך וזיכרון עבודה.

צור קשר

בניין רבין, קומה 7 אוניברסיטת חיפה שדרות אבא חושי 199 הר הכרמל, חיפה, ת"ד 3338, מיקוד 3103301, ישראל

תואר ראשון:
ירונה: 04-8249290

תואר שני:
יוני: 04-8240901
נטלי: 04-8240921

דוקטורט:
מיכל: 04-8240886

לימודי תעודה בפסיכותרפיה:
בלה: 04-8240956