Image

בית הספר למדעי הפסיכולוגיה מקיים תכנית לימודי תעודה בפסיכותרפיה פסיכואנליטית בשני מסלולי לימוד:

מסלול למטפלים במבוגרים, ילדים ונוער המסלול מיועד לאנשי מקצוע העוסקים בפסיכותרפיה פרטנית באוריינטציה פסיכודינמית גם עם מבוגרים, ואשר עומדים בקריטריונים המפורטים להלן.

למסלול יוכלו לפנות מועמדים לקבלה אשר עומדים בקריטריונים המפורטים להלן:

 1. פסיכולוגים בוגרי מגמה קלינית מוכרת (כולל קלינית של הילד או קלינית חינוכית) שרכשו ניסיון מודרך בפסיכותרפיה אינדוידואלית -דינמית לפחות שנה לאחר תום לימודיהם, ועובדים במסגרת טיפולית המוכרת להתמחות קלינית (כגון בי"ח, מרפאה, תחנה). פסיכולוגים שסיימו חובת התמחותם אינם מחויבים לעבוד במקום מוכר בעת ההרשמה. פסיכולוגים שעדיין לא קיבלו תואר מ.א. חייבים להביא אישור על הגשת הצעה לעבודת מ.א. (קבלת תעודת גמר תותנה בתואר מ.א.).
 2. פסיכולוגים בעלי תואר שני ממגמות: רפואית, שיקומית, חינוכית והתפתחותית שרכשו ניסיון מודרך בפסיכותרפיה אינדיבידואלית-דינמית עם מבוגרים לפחות שנתיים לאחר תום לימודיהם ועובדים במסגרת טיפולית קלינית (הכוללת צוות רב מקצועי והדרכות באוריינטציה פסיכודינמית)
 3. עובדים סוציאליים בעלי תואר שני במגמה קלינית, שרכשו ניסיון מודרך בפסיכותרפיה אינדיבידואלית דינמית, לפחות שלוש שנים לאחר תום לימודיהם, ועובדים במסגרת טיפולית קלינית (הכוללת צוות רב מקצועי והדרכות באוריינטציה פסיכודינמית).
 4. פסיכיאטרים מומחים או מתמחים, שרכשו ניסיון מודרך בפסיכותרפיה אינדיבידואלית-דינמית, לפחות שנתיים לאחר תום לימודיהם, ועובדים במסגרת טיפולית קלינית (הכוללת צוות רב מקצועי והדרכות באוריינטציה פסיכודינמית).
 5. מטפלים באומנות וקרימינולוגים קליניים בעלי תואר שני, שרכשו ניסיון מודרך בפסיכותרפיה אינדיבידואלית-דינאמית, לפחות שלוש שנים לאחר תום לימודיהם והעובדים במסגרת טיפולית קלינית (הכוללת צוות רב מקצועי והדרכות באוריינטציה פסיכודינמית).

בעת ההרשמה נדרש ניסיון של שנה אחת לפחות בעבודה טיפולית פרטנית עם 4 מטופלים מבוגרים, תחת הדרכה באוריינטציה פסיכודינמית. דרישה זו תקפה גם לגבי מי שמגיע מתחנות המתמחות בטיפול בילדים ונוער. אנו מבקשים שאחת מן ההמלצות תתקבל ממדריך זה. בנוסף, המועמדים מצופים לעבור טיפול אישי בגישה דינמית לאורך שנה לפחות לפני תחילת הלימודים.

ערעורים – מועמדים שאינם מסכימים עם החלטות הוועדה יכולים להגיש ערעור בכל שלב ושלב של תהליך הקבלה. הערעור צריך להיות מוגש בכתב עם פירוט של החלטה שמערערים עליה, ועם פירוט והסברים אודות הנקודות שיש לקחת בחשבון בעת דיון בערעור.  

מועמדים הלומדים בבתי ספר אחרים לפסיכותרפיה והמבקשים לעבור ללמוד בתכנית לפסיכותרפיה  פסיכואנליטית בחוג לפסיכולוגיה באוניברסיטת חיפה מועמדותם תישקל על פי הקריטריונים של התכנית בחיפה. בקשה להכרה בקורסים שנלמדו תידון ע"י ועדת הוראה כל אחת לגופה.

מסלול למטפלים בגיל הרך, בילדים ובנוער מתמקד בטיפול ומניעה בגיל הרך, בילדים ובנוער תוך דגש על תיאוריות התפתחותיות פסיכודינמיות  וטיפול דיאדי.

למסלול יוכלו לפנות מועמדים לקבלה אשר עומדים בקריטריונים המפורטים להלן:

 • עובדים במסגרת טיפולית, ציבורית ו/או פרטית, עם הגיל הרך, ילדים ונוער.
 • המועמד/ת י/תתבקש להגיש שלוש המלצות, מתוכן לפחות המלצה אחת על הדרכה חד-שבועית פרטנית באוריינטציה פסיכודינמית מפסיכולוג/ית קליני/ת או עובד/ת סוציאלי/ת קליני/ת  במשך שנה אחת לפחות או הדרכה פעם בשבועיים כנ"ל למשך שנתיים לפחות.
 • מצופה מהמועמד/ת לטפל באופן פרטני או דיאדי במסגרת העבודה.

 

רשאים להגיש מועמדות:

1. פסיכולוג/ית בעל/ת תואר שני בפסיכולוגיה קלינית, חינוכית, התפתחותית, שיקומית או רפואית, מומחים או מתמחים בתחומים הנ"ל עם ניסיון של שנתיים לפחות בעבודה טיפולית עם הגיל הרך/ילדים/נוער. ההדרכות שקבל/ה יענו על התנאים שמצוינים למעלה.

2. עובד/ת סוציאלי/ת בעל/ת תואר שני במגמות טיפוליות עם ניסיון של שנתיים לפחות בפסיכותרפיה בגיל הרך/ילדים/נוער לאחר סיום לימודי התואר השני. ההדרכות שקבל/ה יענו על התנאים שמצוינים למעלה.

3. פסיכיאטר/ית בעל/ת מומחיות או בתהליך התמחות, עם ניסיון של שנתיים לפחות בפסיכותרפיה עם גיל הרך/ילדים/נוער. ההדרכות שקבל/ה יענו על התנאים שמצוינים למעלה.

4. מטפל/ת בהבעה (אמנות, תנועה, דרמה, מוזיקה, ביבליו) בעל/ת תואר שני במגמה טיפולית עם ניסיון של שלוש שנים לפחות לאחר סיום לימודי התואר השני, בתרפיה עם הגיל הרך/ילדים/נוער. ההדרכות שקבל/ה יענו על התנאים שמצוינים למעלה.

 ערעורים – מועמדים שאינם מסכימים עם החלטות הוועדה יכולים להגיש ערעור בכל שלב ושלב של תהליך הקבלה. הערעור צריך להיות מוגש בכתב עם פירוט של החלטה שמערערים עליה, ועם פירוט והסברים אודות הנקודות שיש לקחת בחשבון בעת דיון בערעור.  

מועמדים הלומדים בבתי ספר אחרים לפסיכותרפיה והמבקשים לעבור ללמוד בתכנית לפסיכותרפיה  פסיכואנליטית בחוג לפסיכולוגיה באוניברסיטת חיפה מועמדותם תישקל על פי הקריטריונים של התכנית בחיפה. בקשה להכרה בקורסים שנלמדו תידון ע"י ועדת הוראה כל אחת לגופה.

ניתן להתייעץ לגבי ההרשמה ותנאי הקבלה עם גב' בלה ליין – מרכזת התוכנית

טל': 04-8240956 או במייל:bidalov@univ.haifa.ac.il

שני המסלולים מוכרים על ידי האגודה הישראלית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית והאיגוד הישראלי לפסיכותרפיה

מבנה הלימודים

משך הלימודים בשני המסלולים הוא שלוש שנים. תכנית הלימודים הינה בהיקף של שבע שעות שבועיות וכוללת ארבעה סמינרים עיוניים סמסטריאלים, שעתיים הדרכה קבוצתית שנתית ושעת הדרכה אישית שנתית עם אחד ממדריכי התכנית המתגוררים בחיפה ובאזורים שונים בארץ. הלימודים מרוכזים ביום ד' בין השעות: 14:15-19:30 ומתקיימים בקמפוס הכרמל, בכתובת שד' אבא חושי 199, אוניברסיטת חיפה.

הודעות ועדכונים שוטפים

 

 1. הזמנה להרצאת פתיחה חגיגית של שנת הלימודים תשפ"ד,  בתאריך 25.10.2023  מצ"ב הזמנה
 2. החל משנת הלימודים תשפ"ג 2022-23, הלימודים בתוכנית "זרמים" יתקיימו בקמפוס הכרמל, בכתובת שד' אבא חושי 199, אוניברסיטת חיפה.
 3. הכרה בתכנית פסיכותרפיה פסיכואנליטית כהשתלמות מקצועית מבוהקת. להורדת האישור לחץ כאן.

"אירועים מצולמים" - סדרת ראיונות עם פסיכואנליטיקאים מובילים בנושא: "מחשבה חופשית ומציאות מגבילה"

דיון משותף של ד"ר מירב רוט ופרופ' דנה אמיר 17.5.2020
פרופ' דנה אמיר מארחת את ד״ר ענת פלגי הקר 24.10.2021
פרופ' דנה אמיר מארחת את הפסיכואנליטיקאית חגית אהרוני 27.02.2022
שיחה בנושא יגון, שכול ואובדן טראומטי: "על תהליכים, התערבויות, והתלבטויות" בהנחייתו של ד"ר אפרי בר-נדב
ד"ר קרין בן-ארי סמירה מארחת את ד"ר עפרה אשל 31.5.2020
פרופ' דנה אמיר מארחת את הפסיכואנליטיקאית אילני קוגן 03.01.2021
ד"ר קרין בן-ארי סמירה מארחת את הפסיכואנליטיקאית אלינה שלקס 10.04.2022
"עייפה בובה זהבה" - הרצאה ושיחה עם עידית דורי על התערבויות עם ילדים והורים בימים של חושך, 29.11.2023
ד"ר קרין בן-ארי סמירה מארחת את חיותה גורביץ' 21.6.2020
ד"ר קרין בן-ארי סמירה מארחת את הפסיכואנליטיקאית מיכל ריק 07.03.2021
פרופ' דנה אמיר מארחת את הפסיכואנליטיקאית חנה אולמן 26.02.2023
השקת ספרה של פרופ' דנה אמיר – וִדּוּיֵי מָסָךְ 09.07.2020
פרופ' דנה אמיר תארח ותשוחח עם הפסיכואנליטיקאית אתי לנדאו 11.04.2021
פרופ' דנה אמיר מארחת את אורנה וסרמן 15.05.2023

צור קשר

בניין רבין, קומה 7 אוניברסיטת חיפה שדרות אבא חושי 199 הר הכרמל, חיפה, ת"ד 3338, מיקוד 3103301, ישראל

תואר ראשון:
ירונה: 04-8249290

תואר שני:
יוני: 04-8240901
נטלי: 04-8240921

דוקטורט:
מיכל: 04-8240886

לימודי תעודה בפסיכותרפיה:
בלה: 04-8240956