psy

מעבדות החוג

המעבדה לחקר סטרס ופסיכופתולוגיה | ד

המעבדה לחקר סטרס ופסיכופתולוגיה | ד"ר רואי אדמון

אתר המעבדה
המעבדה לפלסטיות מוחית ושפה | פרופ' טלי (אביטל) ביתן

המעבדה לפלסטיות מוחית ושפה | פרופ' טלי (אביטל) ביתן

אתר המעבדה
המעבדה לחקר מוח והתנהגות | פרופ' גל ריכטר-לוין

המעבדה לחקר מוח והתנהגות | פרופ' גל ריכטר-לוין

אתר המעבדה
המעבדה לטיפול התנהגותי-קוגניטיבי | פרופ' מרילין ספר

המעבדה לטיפול התנהגותי-קוגניטיבי | פרופ' מרילין ספר

אתר המעבדה
המעבדה לתצפית על המוח | פרופ' עמית ברנשטיין

המעבדה לתצפית על המוח | פרופ' עמית ברנשטיין

אתר המעבדה
המעבדה לקשרי מוטיבציה-קוגניציה | פרופ' ברוך עיטם

המעבדה לקשרי מוטיבציה-קוגניציה | פרופ' ברוך עיטם

אתר המעבדה
המעבדה לחקר למידה וזכרון | פרופ' אירית עקירב

המעבדה לחקר למידה וזכרון | פרופ' אירית עקירב

אתר המעבדה
המעבדה לחקר הבסיס המולקולרי של ההתנהגות | פרופ' אינה גייזלר-סלומון

המעבדה לחקר הבסיס המולקולרי של ההתנהגות | פרופ' אינה גייזלר-סלומון

אתר המעבדה
המעבדה לפסיכופתולוגיה ניסויית  | ד

המעבדה לפסיכופתולוגיה ניסויית | ד"ר נועם ויינבך

אתר המעבדה
המעבדה לחקר האינטראקציה בין רגש וקוגניציה | פרופ' הדס אוקון-זינגר

המעבדה לחקר האינטראקציה בין רגש וקוגניציה | פרופ' הדס אוקון-זינגר

אתר המעבדה
המעבדה למעגלים עצביים של התנהגות | ד

המעבדה למעגלים עצביים של התנהגות | ד"ר עודד קלויר

אתר המעבדה
המעבדה למלח תיאבון וטעם | פרופ' מיכה לשם

המעבדה למלח תיאבון וטעם | פרופ' מיכה לשם

אתר המעבדה
המעבדה החברתית והרגשית למדעי המוח | פרופ 'סימון שמאי-צורי

המעבדה החברתית והרגשית למדעי המוח | פרופ 'סימון שמאי-צורי

אתר המעבדה
המעבדה לפסיכופתולוגיה התפתחותית | פרופ' תומר שכנר

המעבדה לפסיכופתולוגיה התפתחותית | פרופ' תומר שכנר

אתר המעבדה
המעבדה לחקר פסיכותרפיה | פרופ' סיגל זלכה-מנו

המעבדה לחקר פסיכותרפיה | פרופ' סיגל זלכה-מנו

אתר המעבדה

מכוני מחקר הקשורים בחוג

פורום דימות מוחי

פורום דימות מוחי

אתר המעבדה
המעמק

המעמק"ה

אתר המעבדה
 המרכז לחקר התפתחות הילד

המרכז לחקר התפתחות הילד

אתר המעבדה
המרכז הבינלאומי לחקר אובדן, שכול וחוסן נפשי

המרכז הבינלאומי לחקר אובדן, שכול וחוסן נפשי

אתר המעבדה
מרכז מינרבה

מרכז מינרבה

אתר המעבדה

צור קשר

בניין רבין, קומה 7 אוניברסיטת חיפה שדרות אבא חושי 199 הר הכרמל, חיפה, ת"ד 3338, מיקוד 3103301, ישראל

תואר ראשון:
ירונה: 04-8249290

תואר שני:
יוני: 04-8240901
נטלי: 04-8240921

דוקטורט:
מיכל: 04-8240886

לימודי תעודה בפסיכותרפיה:
בלה: 04-8240956