psy

זרמים

תהליך רישום לשנה"ל תשפ"ה 2024-2025

ההרשמה לתוכנית 'זרמים' לשנת הלימודים תשפ"ה 2024-25 תפתח ביום ראשון ה-04.02.2024 ותסתיים ביום שני ה- 20.05.2024

דמי הרשמה- 350 ₪ בקישור לתשלום דמי הרשמה

טפסי ההרשמה בצירוף המסמכים הנלווים, כמפורט בטופס ההרשמה עצמו ישלחו בדואר אל מזכירות התוכנית, בכתובת: החוג לפסיכולוגיה, בניין רבין, קומה 7, חדר 7078, אוניברסיטת חיפה, מיקוד: 3498838, לידי בלה ליין

טפסי ההמלצה החסויים ישלחו ישירות על ידי הממליצים בלבד למזכירות התוכנית בכתובת דואר אלקטרוני bidalov@univ.haifa.ac.il עד לתאריך 20.05.2024

מסלול למטפלים במבוגרים, ילדים ונוער

מסלול למטפלים בגיל הרך, ילדים ונוער

שני המסלולים מוכרים על ידי האגודה הישראלית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית והאיגוד הישראלי לפסיכותרפיה 

באחריות המועמדים לוודא שכל המסמכים הגיעו למזכירות התוכנית עד לתאריך ה-20.05.2024 בטלפון מספר 04-8240956.

צור קשר

בניין רבין, קומה 7 אוניברסיטת חיפה שדרות אבא חושי 199 הר הכרמל, חיפה, ת"ד 3338, מיקוד 3103301, ישראל

תואר ראשון:
ירונה: 04-8249290

תואר שני:
יוני: 04-8240901
נטלי: 04-8240921

דוקטורט:
מיכל: 04-8240886

לימודי תעודה בפסיכותרפיה:
בלה: 04-8240956