psy

קרן יעל אנה מתבססת על תרומתה של גב' מרים בן אהרן ז"ל לחוג לפסיכולוגיה. מרים בן אהרן הגתה את מודל הטיפול הדיאדי (טיפול אם-ילד ואב-ילד) והובילה במשך שנים את קבוצת אנשי המקצוע אשר פיתחו, לימדו והפיצו את המודל. כיום הטיפול הדיאדי מקובל כמודל טיפולי בארץ ומלמדים אותו במסגרות אקדמיות לתארים מתקדמים, בבתי ספר לפסיכותרפיה, ובשני בתי ספר יעודיים לטיפול הורה-ילד. ייחודיות המודל והחדשנות שלו, נתמכים במחקרים קליניים והתפתחותיים.

הזוכים לשנה"ל תשע"ט:

גבריאלה לוי - פרס לעבודת מ.א. מצטיינת
מנחה: פרופ' דוד אופנהיים

דנה פלדמן - פרס לעבודת מ.א. מצטיינת
מנחה: פרופ' לילי רוטשילד-יקר

דור ג'ובה - פרס לעבודת דוק' מצטיינת
מנחים: פרופ' לילי רוטשילד-יקר, פרופ' דני קורן

רבקה פרוייליך - פרס הפורום לקידום דוקטורנטיות בפסיכולוגיה
מנחה: פרופ' תומר שכנר

 

הזוכים לשנה"ל תש"פ:

אביב נוף - פרס לעבודת דוק' מצטיינת
מנחה: פרופ' סיגל זלכה-מנו

מיכל סלונים - פרס לעבודת דוק' מצטיינת
מנחה: פרופ' דוד אופנהיים

ברנדה סבסרקי - פרס לדוקטורנטית מצטיינת בתחילת הדרך
מנחה: פרופ' אירית עקירב

טוהר דולב - פרס לדוקטורנטיות מצטיינות בשלבים מתקדמים של הדוקטורט
מנחה: פרופ' סיגל זלכה-מנו

שירלי אלטבה - פרס לדוקטורנטיות מצטיינות בשלבים מתקדמים של הדוקטורט
מנחה: פרופ' אירית עקירב

 

הזוכים לשנה"ל תשפ"א:

ספיר בר - פרס לעבודת מ.א. מצטיינת
מנחה: פרופ' דוד אופנהיים

קרן כהן - פרס לעבודת דוק' מצטיינת
פרופ' סיגל זלכה-מנו

אלינור עבדו - פרס לדוקטורנטית מצטיינת בתחילת הדרך
פרופ' הדס אוקון-זינגר

אורית נפחא - פרס לדוקטורנטית מצטיינות בשלבים מתקדמים של הדוקטורט
מנחים: פרופ' סימון שמאי-צורי, פרופ' שי גבאי

איתן חמד - פרס לזכרה של ד"ר גלית ערמון ז"ל
מנחה: פרופ' ברוך עיטם

צור קשר

בניין רבין, קומה 7 אוניברסיטת חיפה שדרות אבא חושי 199 הר הכרמל, חיפה, ת"ד 3338, מיקוד 3103301, ישראל

תואר ראשון:
ירונה: 04-8249290

תואר שני:
יוני: 04-8240901
נטלי: 04-8240921

דוקטורט:
מיכל: 04-8240886

לימודי תעודה בפסיכותרפיה:
בלה: 04-8240956