psy

סגל מנהלי

Image

גב' יוני יוחאי

מרכזת לימודי תואר שני

דוא״ל: yyohai@univ.haifa.ac.il

טלפון: 04-8240901 (פנימי 52901)

מיקום המשרד: בניין רבין, חדר 7078

שעות קבלה: ימי א'-ה' בין השעות 10:00-13:00

Image

גב' בלה ליין

מרכזת פסיכותרפיה

דוא"ל: bidalov@univ.haifa.ac.il

טלפון: 04-8240956 (פנימי 52956)

מיקום המשרד: בניין רבין, חדר 7078

שעות קבלה: ימי א'-ה' בין השעות 10:00-13:00

Image

גב' ירונה עוזר

מרכזת לימודי תואר ראשון 

דוא"ל: ydavid@univ.haifa.ac.il

טלפון: 04-8249290 (פנימי: 53290)

מיקום המשרד: בניין רבין, חדר 7080

שעות קבלה:ימי א'-ה' בין השעות 10:00-13:00

Image

גב' נטלי סיבוני

מזכירת לימודי תואר שני

דואל: nsiboni1@staff.haifa.ac.il

טלפון: 04-8240921 (פנימי: 52921)

מיקום המשרד: בניין רבין, חדר 7078

שעות קבלה:ימי א'-ג' , ה' בין השעות 10:00-13:00

Image

גב' רחל קורנבליט

מרכזת התכנית הבינתחומית בהתפתחות הילד

דואל: rkorenbli@univ.haifa.ac.il

טלפון: 04-8249074

מיקום המשרד: בניין רבין, חדר 7080

Image

גב' מיכל קויפמן

מנהלנית בית הספר למדעי הפסיכולוגיה

מרכזת לימודי תואר שלישי

דוא״ל: mgur@univ.haifa.ac.il

טלפון: 04-8240886 (פנימי: 52886)

מיקום המשרד: בניין רבין, חדר 7082

שעות קבלה:ימי א'-ה' בין השעות 10:00-13:00

Image

גב' מיטל מלול

מרכזת תואר ראשון החוג למדעי הקוגניציה

דוא"ל: mmalul1@univ.haifa.ac.il

טלפון: 04-8240719 (פנימי: 52719)

מיקום המשרד: בניין רבין, חדר 7080

שעות קבלה:ימי א'-ה' בין השעות 10:00-13:00

צור קשר

בניין רבין, קומה 7 אוניברסיטת חיפה שדרות אבא חושי 199 הר הכרמל, חיפה, ת"ד 3338, מיקוד 3103301, ישראל

תואר ראשון:
ירונה: 04-8249290

תואר שני:
יוני: 04-8240901
נטלי: 04-8240921

דוקטורט:
מיכל: 04-8240886

לימודי תעודה בפסיכותרפיה:
בלה: 04-8240956