psy

החוג לפסיכולוגיה

openday.png

חדשות ואירועים

ברכות למקבלי תואר הד"ר מבית הספר למדעי הפסיכולוגיה

 • עדי אדר פרס,  בהנחיית: פרופ' רענן ליפשיץ, פרופ' שלמה הראלי. נושא העבודה: להתיידד עם פרדוקסים.
 • רוני אורן יגודה, בהנחיית: פרופ' עידן אדרקה. נושא העבודה : דפוסים של רגשות וחוויה רגשית בחיי היומיום של אנשים עם הפרעת חרדה חברתית
 • ענבר אריאב-פרירא, בהנחיית: פרופ' דוד אופנהיים, פרופ' אבי שגיא-שורץ. נושא העבודה: הקשרים בין תקשורת משובשת של האם לבין התקשרות, רגישות אימהית ותרבות.
 • קרן דרס-כהן, בהנחיית: פרופ' סיגל זלכה-מנו. נושא העבודה: The Association between Nonverbal Synchrony and the Therapeutic Relationship is More Complex than We Thought
 • ליאור המבורגר, בהנחיית: פרופ' דוד אופנהיים. נושא העבודה: יכולות חברתיות של ילדי-גן עם הפרעה על רצף האוטיזם: תרומתה של הברית המשפחתית
 • יובל חדש, בהנחיית: פרופ' עמית ברנשטיין. נושא העבודה: לחשוף את התודעה הקשובה באמצעות התנהגות: מדידות התנהגותיות חדשות של מיינדפולנס.
 • לבנת לאמור, בהנחיית: פרופ' סימון שמאי-צורי, פרופ' ונדי סנדלר. נושא העבודה: אמפתיה וביטויים גופניים של רגש: קומפוזיציונליות, זיהוי ופעילות מוחית
 • אילנה ליפשיץ-אודס, בהנחיית: פרופ' סיגל זלכה-מנו. נושא העבודה:  לשפוך אור על התהליכים בטיפול עם מטופלים עם הפרעות אישיות
 • יעל מכבי, בהנחיית: פרופ'  דוד אפנהיים. נושא העבודה: תמיכה מתואמת של ההורים בילד במהלך אינטראקציה טריאדית כמנבאת שינוי ביכולות קשב משותף ושפה בילדים עם אוטיזם
 • אלכסנדר מנביץ, בהנחיית: פרופ'  שמשון רובין, ד"ר מיכאל כץ. נושא העבודה: התקשרות והמודל הדו-מסלולי לאובדן ושכול בקרב בני ובנות הזוג של אנשים הסובלים מירידה קוגניטיבית: הקשר בין התקדמות המחלה לתפקוד הכללי ולמערכת היחסים הבין-אישית עם החולה בחייו ולאחר מותו.
 • נירה ספורטא, בהנחיית: פרופ' סימון שמאי-צורי. נושא העבודה: מנגנונים מוחיים של קשיים חברתיים בקרב אנשים בודדים
 • אנה ריבס, בהנחיית פרופ' עמית ברנשטיין. Mindfulness Training and Trauma Recovery in African Asylum-Seekers: נושא העבודה:  Outcomes and   Mechanisms of Action

צור קשר

בניין רבין, קומה 7 אוניברסיטת חיפה שדרות אבא חושי 199 הר הכרמל, חיפה, ת"ד 3338, מיקוד 3103301, ישראל

תואר ראשון:
ירונה: 04-8249290

תואר שני:
יוני: 04-8240901
נטלי: 04-8240921

דוקטורט:
מיכל: 04-8240886

לימודי תעודה בפסיכותרפיה:
בלה: 04-8240956