psy

דבר ראש בית הספר

החוג לפסיכולוגיה באוניברסיטת חיפה מכשיר דורות חדשים של פסיכולוגים צעירים דרך הקניית ידע תיאורטי נרחב כמו גם מיומנויות וכלים מעשיים על מנת להמשיך ולקדם את המחקר בתחומי הפסיכולוגיה השונים ויישומו בשטח. חברי הסגל מעורבים בפעילויות מדעיות אשר מטרתן הרחבת הידע בפסיכולוגיה על ידי חיבור מעבר לתחומים שונים ועם גישות ושיטות מחקריות מגוונות.

התואר הראשון – מספק השכלה כללית בפסיכולוגיה, עם דגש על הכשרה מחקרית, הן בקורסים והן במעבדות ונגיעות יישומיות דרך קורס בהתנסות בשדה ו"תוכנית המתמחים". הדגש המחקרי תורם הן למייעדים עצמם לאקדמיה והן למייעדים עצמם לעולם הטיפול, שכן ההוראה על ידי מרצים מהמובילים בתחומי המחקר הפסיכולוגי, והחשיפה לעולם זה, תורמים לידע ולתפישת עולם טיפולית מתקדמת.

בתואר הראשון ישנם שני מסלולים – חד-חוגי ודו-חוגי (משולבים עם משפטים, ביולוגיה ופילוסופיה [דרך תוכנית "פסיפס"]). החוג מחויב לספק הוראה מצוינת לתלמידים בתואר הראשון ובתארים המתקדמים. הצגה ודיון בשיטות מחקר, וחשיפה למודלים תיאורטיים וממצאים חשובים בתת תחומי הפסיכולוגיה (התפתחותי, קליני, חקר מוח, קוגנטיבי, חברתי, נוירופסיכולוגי, התנהגותי) נעשים בכל רמות ההכשרה.

בהמשך, מטרה מרכזית של החוג היא להכשיר את הדור החדש של פסיכולוגים מקצועיים ושל חוקרים. הדבר נעשה בעזרת לימודי המ.א, המשלבים לימודים תיאורטיים עם פרקטיקום והדרכות. כל התלמידים בתכניות המ.א. השונות בחוג נדרשים לערוך מחקר לתזה. אנו מצפים מבוגרי לימודי המ.א. בחוג לפתח מומחיות בתחומם ולרכוש את הבסיס הנדרש על מנת להיות מוביל בתחום הטיפול או המחקר הפסיכולוגי.

הלימודים המתקדמים בתואר השני מתקיימים בשתי מסגרות ומקנים תואר מוסמך בפסיכולוגיה:
(1) תוכנית לימוד - פסיכולוגיה מחקרית*: עם חשיפה לתחומים שונים, כגון פסיכולוגיה התפתחותית, פסיכולוגיה קוגניטיבית, קוגניציה מוח והתנהגות. מוח ופסיכופתולוגיה, פסיכולוגיה חברתית 

(2) תוכנית לימוד - פסיכולוגיה קלינית: עם חשיפה לתחומים שונים כגון פסיכולוגיה קליניתמיקוד מבוגרים או מיקוד ילדים ונוירופסיכולוגיה קלינית.

* החשיפה לתחומים השונים לא נכתבת על תעודת המוסמך.

* תכנית הלימוד המחקרית איננה מאפשרת התמחות המוכרת על ידי משרד הבריאות, מלבד פסיכולוגיה התפתחותית.

בכל אחד מהתחומים הללו קיים אף מסלול ישיר לדוקטורט.

בוגרי החוג, כתלות בתכנית הלימוד שלהם, מועסקים במגוון מקומות פרטיים וציבוריים, כולל שירותי הבריאות, המערכת הבית ספרית, צבא, תעשייה (כולל ארגוני הייטק) ובקליניקות פרטיות. מספר בוגרים רב המשיך ללימודי דוקטורט בחוגנו ובמחלקות אחרות בארץ ובחו"ל.

צור קשר

בניין רבין, קומה 7 אוניברסיטת חיפה שדרות אבא חושי 199 הר הכרמל, חיפה, ת"ד 3338, מיקוד 3103301, ישראל

תואר ראשון:
ירונה: 04-8249290

תואר שני:
יוני: 04-8240901
נטלי: 04-8240921

דוקטורט:
מיכל: 04-8240886

לימודי תעודה בפסיכותרפיה:
בלה: 04-8240956