פרופ' אמריטוס מרילין ספר

marilin seferסרקיוז, ארה"ב

תחומי עניין: מחקר על נושאים שנוגעים לגישה הביהביוריסטית ולמידה חברתית, טיפולים קוגניטיביים ביהביוריסטיים, קווי דמיון והבדלים בין המינים ומגדר בקוגניציה ובאישיות: תפקידי מגדר ואנדרוגיניות,השפעה של סביבות שונות ובין- תרבותיות (קבוץ-עיר) על התפתחות.

טלפון: 04-8249655 (פנימי: 3655)

דוא''ל: msafir@psy.haifa.ac.il

חדר 7091

© COPYRIGHT צוות מחשוב מדעי החברה 2018. DESIGN & DEVELOPMENT BY FACULTY OF SOCIAL SCIENCE