psy

פרופ' אמריטוס רענן ליפשיץ

raanan lifshizפרדו, ארה"ב

תחומי עניין: כיצד מקבלי החלטות מתמודדים עם אי וודאות במציאות, שימוש בסימולציות מחשב לבדיקת רכישת מיומנות בקבלת החלטות, למידה ארגונית.

טלפון: 04-8249667 (פנימי: 3667)

דוא''ל: raanan@psy.haifa.ac.il

                               

צור קשר

בניין רבין, קומה 7 אוניברסיטת חיפה שדרות אבא חושי 199 הר הכרמל, חיפה, ת"ד 3338, מיקוד 3103301, ישראל

תואר ראשון:
ירונה: 04-8249290

תואר שני:
יוני: 04-8240901
נטלי: 04-8240921

דוקטורט:
מיכל: 04-8240886

לימודי תעודה בפסיכותרפיה:
בלה: 04-8240956