ד''ר בדימוס מיכאל כץ

michael katzאוקספורד, אנגליה

תחומי עניין: עמדות ואמונות, סכמות קוגניטיביות וקבלת החלטות, חשיבה פורמאלית ויצירתית, תיאוריה ומדידה של דמיון והעדפה.

טלפון: 04-8249655 (פנימי: 3655)

דוא''ל: mkatz@psy.haifa.ac.il

חדר 7091

© COPYRIGHT צוות מחשוב מדעי החברה 2018. DESIGN & DEVELOPMENT BY FACULTY OF SOCIAL SCIENCE