פרופ' אמריטוס יוחנן אשל

yohanan eshelהאוניברסיטה העברית, ירושלים

תחומי עניין: אינטגרציה בחינוך, אלטרנטיבות בחינוך, תהליכים בקליטת עליה, ויסות עצמי של הלמידה, יחסי רוב ומיעוט, יחסים בין הילד למבוגר המטפל.

טלפון: 04-6647960(פנימי: 7160)

דוא''ל: yeshel@psy.haifa.ac.il

חדר 7091א'

© COPYRIGHT צוות מחשוב מדעי החברה 2018. DESIGN & DEVELOPMENT BY FACULTY OF SOCIAL SCIENCE