psy

פרופ' אמריטוס שמשון רובין

shimshon rubin

תחומי עניין: אובדן ושכול: התמודדות, הסתגלות השתנות והקשר לדמות הנפטר, תפיסה חברתית של סוגיות בשכול, תפיסת השכול בקרב יהודים וערבים. | אתיקה מקצועית: סוגיות באתיקה של רופאים, פסיכולוגים, אנשי אקדמיה, וכו'. | ביואתיקה- מגוון נושאים בעלי עניין לציבור ולתחומי בריאות.( דוגמאות כוללות: תרומת איברים מן החי ומן המת; ניתוחים אלקטיביים;מחקרים בבני אדם; וכו') |עמדות והערכת הדרכה על פסיכותרפיה.

טלפון: 04-8240923 (פנימי: 2923)

דוא''ל: rubin@psy.haifa.ac.il

                              חדר: 7107

                              אתר אישי: https://sites.hevra.haifa.ac.il/rubin/

צור קשר

בניין רבין, קומה 7 אוניברסיטת חיפה שדרות אבא חושי 199 הר הכרמל, חיפה, ת"ד 3338, מיקוד 3103301, ישראל

תואר ראשון:
ירונה: 04-8249290

תואר שני:
יוני: 04-8240901
נטלי: 04-8240921

דוקטורט:
מיכל: 04-8240886

לימודי תעודה בפסיכותרפיה:
בלה: 04-8240956