פרופ' אמריטוס רותי קמחי

ruthy kimhi

תחומי עניין: קוגניציה חזותית, אירגון תפיסתי, קשב חזותי, תפיסת עצמים ותפיסת פנים, עיבוד הוליסטי/קונפיגורלי, מודעות חזותית, התפתחות תפיסתית.

טלפון: 04-8249432 (פנימי: 3432)

דוא''ל: rkimchi@univ.haifa.ac.il

חדר: המעמק"ה 150

                               אתר: http://iipdm.haifa.ac.il

© COPYRIGHT צוות מחשוב מדעי החברה 2018. DESIGN & DEVELOPMENT BY FACULTY OF SOCIAL SCIENCE