psy

ברכות לאנה פרוטגלוב על זכייתה בפרס הרקטור על הגשת תזה מצטיינת בהנחייתה של פרופ' אירית עקירב

 

עדויות רבות מתוך המחקר מצביעות כי חשיפה לסטרס בילדות מעלה את הסיכוי לפתח דיכאון בבגרות. מחקרים רבים בתחום לא הצליחו למצוא את הטיפול היעיל ביותר להקלת סימפטומים של דיכאון, ולאחרונה הוצע כי קנבינואידים (הרכיב הפעיל) יכולים לשמש כטיפול יעיל בהפרעה. בעבודתי בחנתי האם הגברת פעילותה של המערכת האנדוקנבינואידית בבגרות המוקדמת יכולה להקל על סימפטומים דמויי-דיכאון בחולדות אשר נחשפו לסטרס בילדות, והאם ההשפעה הזאת קשורה בשינויים בביטוי של מולקולות המידע הגנטי והשפעתם ההורמונלית במסלולי המשך. אמנם במהלך המחקר היה קשה להריץ פיזית מדגם מייצג וגדול מספיק כדי להסיק מסקנות, אך התמיכה בעבודה ובעיקר התמיכה חברתית של שאר המעבדה בהחלט עזרה לי. במחקר נמצא כי הגברת פעילותה של המערכת האנדוקנבינואידית יכולה למנוע את ההשפעות המזיקות והמתמשכות של סטרס בילדות ברמה ההתנהגותית.

צור קשר

בניין רבין, קומה 7 אוניברסיטת חיפה שדרות אבא חושי 199 הר הכרמל, חיפה, ת"ד 3338, מיקוד 3103301, ישראל

תואר ראשון:
ירונה: 04-8249290

תואר שני:
יוני: 04-8240901
נטלי: 04-8240921

דוקטורט:
מיכל: 04-8240886

לימודי תעודה בפסיכותרפיה:
בלה: 04-8240956