psy

ברכות לפרופ' שמשון רובין על קבלת תעודת הוקרה על "תרומתו הייחודית לקידום הטיפול, הידע והמחקר של האובדן והשכול בישראל." הפרס ניתן במושב הנעילה של הכנס הבינלאומי השלישי בנושא אובדן, שכול, וחוסן נפשי בחברה הישראלית ובעולם: עובדות, תובנות והשלכות.

לפרופ' שמשון רובין, מייסד וראש המרכז הבינלאומי לחקר אובדן, שכול וחוסן נפשי באוניברסיטת חיפה, הוענקה ביום חמישי ה-17.1.2019 תעודת הוקרה על "תרומתו הייחודית לקידום הטיפול, הידע והמחקר של האובדן והשכול בישראל." הפרס ניתן במושב הנעילה של הכנס הבינלאומי השלישי בנושא אובדן, שכול, וחוסן נפשי בחברה הישראלית ובעולם: עובדות, תובנות והשלכות. הכנס מתקיים אחת לשלוש שנים באילת ופרופ' רובין היה מיוזמיו והיו"ר שלו מאז היווסדו. בכנס השלישי היו מעל 500 משתתפים כולל אורחים מצפון אמריקה, אירופה ויפן, שבאו לקחת חלק בכנס, שכלל סדנת קדם כנס בת יומיים, והכנס עצמו שנמשך יומיים וחצי וכלל הרצאות, מליאות, רבי שיח, סדנאות ודיונים. מבין באי הכנס היו אנשי אקדמיה, חוקרים, ואנשי טיפול מהארץ ומחו"ל מהמובילים בתחום. בסה"כ הכנס מפגיש בין חוקרים מטפלים ,קובעי מדיניות ונותני שירות ממשרדי הממשלה ואירגונים ללא מטרות רווח (NGO), ואנשים שחוו אובדן במהלך חייהם. אנשי המרכז לחקר אובדן, שכול וחוסן נפשי בהווה ובעבר, מילאו תפקידי מפתח בכנס ואף נתנו חלק ממושבי המליאה. פרופ' רובין, מלקינסון וויצטום נתנו אחת מהרצאות המליאה שכותרתה הייתה "מעל 120 שנות ניסיון קליני בהתמודדות עם אובדן ושכול: לקחים, תובנות והרהורים." המשובים של באי הכנס היו מאד חיוביים, ובקשתם לקיים את הכנס אחת לשנתיים, ולא אחת לשלוש!

SHY 1308
SHY 0186

צור קשר

בניין רבין, קומה 7 אוניברסיטת חיפה שדרות אבא חושי 199 הר הכרמל, חיפה, ת"ד 3338, מיקוד 3103301, ישראל

תואר ראשון:
ירונה: 04-8249290

תואר שני:
יוני: 04-8240901
נטלי: 04-8240921

דוקטורט:
מיכל: 04-8240886

לימודי תעודה בפסיכותרפיה:
בלה: 04-8240956