החוג לפסיכולוגיה

לוגו אוניברסיטת חיפה

על פי בקשה/הנחיה של המל"ג, אנחנו מפרסמים את המידע המצורף כשירות לאנשים השוקלים ללמוד פסיכולוגיה קלינית מטעם משרד הבריאות.
לידיעתכם, קיימת מצוקה קשה במקומות התמחות בתחום הקליני ובוגרי התכניות נאלצים להמתין זמן רב (שנתיים- שלוש) לביצוע ההתמחות בשירות הציבורי.
הודעת משרד הבריאות מפורטת בקישור.

 

 

 

 

רשימת מנחים למ.א, מסלול ישיר וד"ר

תיאור תכניות הלימוד לתארים מתקדמים בפסיכולוגיה קלינית מדעית ובפסיכולוגיה מחקרית

מידע למועמדים למ.א ולמסלול הישיר לדוקטורט, לשנה"ל תשע"ח - 2017 

טופס בקשה לועדת חריגים- המגמה הקלנית במסלול נוירופסיכולוגיה