Previous Books

משחק הזוגות (2005) - 'ביתן' הוצאה לאור

 

על הספר

הערכות מקדימות

מן העיתונות

לרכישה

גזר הדין ה- 3 (2002)  - 'אסטרולוג' הוצאת ספרים בע''מ

 

על הספר

מן העיתונות

לרכישה

חלום בשלוש בלילה (1997)- הוצאת כנרת

 

לרכישה

ממי אתה מפחד, דב? (1990) - הוצאת הקיבוץ המאוחד

 

לרכישה

לפני היות הליצן (1986) - הוצאת ספריית מעריב

 

לרכישה