Media Review

 

    שירלי זינגר : רומן על אמת , כלבו , 15/11/02

   תום שגב : איך את נראית, אוניברסיטה , הארץ , 6/12/02

יורם מארק רייך : האם האוניברסיטה היא קן נחשים? , ידיעות חיפה , 17/01/03

יניב מגל : גזר הדין של ס. רקובר , פיהאתון , גליון מספר 4 מרס 2003

צבי רפאלי : פני האוניברסיטה כפני העולם , עתון77 , גליון מספר 277-276 פברואר מרס                 2003

טלי וינברגר : "אנשים באקדמיה הם בסך הכל בני אדם" , פסק זמן , גליון מספר 5  מאי  2003

גדעון ספירו : "ספר מומלץ",קטע מהמדור סמרטוט אדום , ארץ הצבי , 24/10/03 

עמנואל ברמן : "משחקי הכוח של העולם האקדמי - גזר הדין ה - 3" , מאזנים , דצמבר  2003

 

חזרה