Media Review

 

אבידב לפסקר : האסתטיקה של משחק ההגיון, עיתון 77, 19/03/11

יורם מארק-רייך : גלגולי חיים , ידיעות חיפה, 19/03/10

  קובי קמין : כלא המשאלות , מגזין גלובס , 11/01/10

פרופ' נורית גוברין : מייל אישי, 08/01/10

רעות גולן: על הספר, נעמה יערי  רעות גולן - מבט על ספרים בגובה העיניים, 9/12/09

  ,עלית קרפ : שלושה ספרים בקצרה , עיתון 'הארץ 18/11/09

 

 

חזרה