logo

סגל אקדמי

 tjoels

ד''ר תרצה יואלס

ראש התכנית

התמחות:

 • פסיכולוגיה התפתחותית
 • התקשרות
 • גירושין
 • שואה
 • טראומה
 • זוגיות ומשפחה

 joels@psy.haifa.ac.il

 doppenheim

פרופ' דוד אופנהיים

התמחות:

 • קשרים מוקדמים בין ילדים והוריהם והשלכותיהם על ההתפתחות הרגשית-חברתית של הילד
 • התקשרות ותקשורת רגשית פתוחה והשפעותיהם על התפתחותו הרגשית והסתגלותו של הילד
 • תובנה אמהית לעולמו של הילד והתפתחות יחסי הורה-ילד בקרב ילדים עם קשיים התפתחותיים כגון אוטיזם

 oppenhei@psy.haifa.ac.il

 nurit

 ד''ר נורית גור-יעיש

התמחות:

 •    מערכות יחסים קרובות לאורך מעגל החיים והשפעתן על איכות חיים.

ngur@univ.haifa.ac.il

גב' ענת אופנהיים

ריפוי בעיסוק (מרכז בוריס מילמן לילדים עם הפרעות התפתחות ותקשורת)

ד''ר שרית אלקלעי

מנהלת השרות הפסיכולוגי, מועצה אזורית משגב והמרכז לחקר התפתחות הילד

ד''ר סמדר דולב

התמחות:

 • רגישות הורית באוכלוסיות נורמטיביות ולא-נורמטיביות
 • הורות לילדים עם אוטיזם והקשר להתפתחות הילדים
 • שילוב ילדים בעלי צרכים מיוחדים במסגרות חינוכיות בגיל הרך
 • כלי מחקר: זמינות רגשית, קלאס
 P6060292

גב' הלית סגיב

התמחות:

 • פסיכותרפיה של ילדים
 • עבודה טיפולית עם הורים
 • פסיכותרפיה של הורה-תינוק
 nina2

ד''ר נינה קורן-קריא 

בית הספר לעבודה סוציאלית

התמחות:

 • קשרים מוקדמים בין ילדים והוריהם והשלכותיהם על ההתפתחות הרגשית-חברתית של הילד
 • התקשרות ותקשורת רגשית פתוחה והשפעותיהם על התפתחותו הרגשית והסתגלותו של הילד
 • תובנה הורית לעולמו הפנימי של הילד והשפעתם על התפתחותו הרגשית של הילד
 • יחסי אם-ילד באוכלוסיות סיכון

nkoren@psy.haifa.ac.il

 123

גב' עירית קושלביץ

התמחות:

 • פסיכולוגיה קלינית
 • פסיכולוגיה התפתחותית

iritkush@yahoo.com

 avisa1

פרופ' אבי שגיא-שוורץ

ראש המרכז לחקר התפתחות הילד 

התמחות:

 • התקשרות (Attachment)
 • יחסי גומלין הורים ילדים
 • השפעת טיפול לא אימהי על ילדים (למשל, מעונות יום)
 • ילדים הגדלים בסיכון התפתחותי

sagi@psy.haifa.ac.il

 efrat

ד''ר אפרת שר-צנזור

התמחות:

 • יצוגים והתנהגות בקשר הורה-ילד
 • תהליכי התפתחות בהקשרים תרבותיים שונים
 • אינדיבידואציה במשפחות של מתבגרים

esher@psy.haifa.ac.il

גב' רותם דניאלי-שהם