logo

תכנית הלימודים

מבנה תכנית הלימודים:

תכנית הלימודים כוללת קורסי ליבה- חובה וקורסי בחירה, בהתאם לצרכים של התלמיד והתעניינותו.

כל קורסי הליבה נלקחים בשנה א' למעט סמינריון פרויקט סיום שנלקח בשנה ב'.

קורסי בחירה נלקחים בשנה  ב'. 

קורסי ליבה - חובה

פסיכולוגיה התפתחותית למתקדמים

4 שש''ס

מתודולוגיה מחקרית בהתפתחות הילד

4 שש''ס

שיטות התערבות התפתחותיות

4 שש''ס

שיטות אבחון והערכה עם ילדים

4 שש''ס

פסיכופתולוגיה התפתחותית

4 שש''ס

תצפית הורה תינוק

4 שש''ס

סמינר מחקר מתקדם

2 שש''ס

סמינריון פרויקט סיום (לתלמידים ללא תזה שנה ב)

4 שש''ס

קורסי בחירה

ילדים, משפחה, ומשפט

2 שש''ס

תקשורת טיפולית עם ילדים ומשפחות

4 שש''ס

טכניקות להערכת יחסי הורה - ילד

4 שש''ס

הערכת מסגרות טיפול

2 שש''ס

שיטות התערבות של ילדים עם צרכים מיוחדים

2 שש''ס

הדרכה רפלקטיבית  2 שש''ס

 

סילבוס מקוצר של הקורסים:

התפתחות רגשית-חברתית  (פרופ' דוד אופנהיים)

בקורס זה נסקור תיאוריות העוסקות בהתפתחות רגשית בגיל הרך נבדוק את הביסוס האמפירי ונדון בהשלכות שלהם לגבי התערבות עם ילדים.

 

הורות והתקשרות  (ד"ר שרית אלקלעי)

הבנת תהליכי הורות, שונות בין הורים והקשר להתפתחות תקינה ולא-תקינה של ילדים עם דגש על תיאורית ההתקשרות לאורך מעגל החיים. השלכות להתערבות.

הדרכה רפלקטיבית  (גב' הלית שגיב  גב' עירית קושלביץ, גב' רותם דניאלי-שהם)

העבודה בקורס זה נערכת בקבוצת הדרכה קטנה, אשר תעסוק במקרים שיביאו המשתתפים. 

המקרים יהיו  של ילדים ומשפחות אותם פוגשים המשתתפים במסגרת עבודתם. 

הקבוצה תדון במקרה, בפניה לטיפול או התערבות, ביחסים בתוך המשפחה וביחסי המשפחה עם המטפל.

יעשה ניסיון להשתמש בתחושות המטפל, בהבנתו את המקרה וביחסיו עם הילד והמשפחה, כמו גם בתחושות ומחשבות שיעלו בחברי הקבוצה האחרים,

על מנת להבין את הדינאמיקה הרגשית של הילד ומשפחתו, ואת הקשרים בין

המטפל והמטופלים, ובכך לתרום להבנת המקרה והתהליך הטיפולי.

החומרים שיובאו בקבוצה יתמקדו בכוחות מודעים ולא מודעים, אשר פועלים במערכות היחסים השונות, כאשר המטרה היא הבנת היחסים של הילד המטופל ובני משפחתו, המשפחה והמטפל, והמטפל וחברי הקבוצה, כשכל אלה מהווים בסיס להבנת הסיטואציה הטיפולית.  

טכניקות אבחון והערכה יחסי הורים ילדים  (ד"ר אפרת שר-צנזור, ד"ר סמדר דולב)

במסגרת הקורס הסטודנטים ילמדו ויתנסו במגוון שיטות הערכה של יחסי הורים וילדים. הקורס יתמקד בחשיפת הסטודנטים לשיטות תצפית שונות להערכת אינטראקציות בין הורים וילדיהם, כגון אינטראקציות של משחק או של שיחה, ולשיטות ראיון שונות המתמקדות בהערכת הייצוגים שמפתחים ההורים כלפי ילדיהם והורותם, כגון יכולת ההורה לגלות תובנה לעולמו הפנימי של ילדו.

ילדים, משפחה ומשפט  (ד"ר תרצה יואלס)

נעסוק בסוגיות נבחרות כגון גירושין, הוצאת ילדים מהבית, אמנה, אימוץ, פונדקאות, זכויות ילדים, סנגור על ילדים, דיני משפחה, דיני הורים וילדים, תוך שילוב בין שיקולים התפתחותיים מחד ושיקולים חברתיים-משפטיים מאידך.

מתודולוגיה מחקריות בהתפתחות הילד  (פרופ' דוד אופנהיים)

ניתוח והערכת מחקרים בהתפתחות הילד, שיקולים הקשורים לתכנון וביצוע מחקרים התפתחותיים, ושימוש בכלים סטטיסטיים. השלכות ליישומי ידע מחקרי עם ילדים, הורים ומערכות ציבוריות.

פסיכופתולוגיה התפתחותית   (ד"ר סמדר דולב)

מטרת הקורס להציג בפני הסטודנטים את הרקע התיאורטי, הגורמים ומהלכן של סוגים שונים של פסיכופתולוגיה התפתחותית והשפעתן המתמשכת אל מעגל החיים. יושם דגש על התפיסה האקולוגית.

סטטיסטיקה  (גב' שירה יובל-אדלר)

 

פסיכולוגיה התפתחותית למתקדמים  (ד"ר אפרת שר צנזור)

מטרת הקורס הינה לחשוף את הסטודנט למושגי היסוד בהתפתחות הילד. הקורס ידון בשלבים התפתחותיים בתחומים שונים משלב ההיריון ועד גיל ההתבגרות. כמן כן נדון בהשפעת הסביבה, התורשה, התרבות והחברה על ההתפתחות.

 

תצפית הורה-תינוק (גב' הלית שגיב, גב' עירית קושלביץ, גב' רותם דניאלי-שהם)

בקורס זה הסטודנטים יתבקשו לצפות בהתפתחות הקשר בין תינוק צעיר והוריו מדי שבוע לאורך שנת הלימודים האקדמית. החומרים יובאו לדיון קבוצתי בקבוצות קטנות, וכך נוכל לעקוב אחר התפתחותם של מספר תינוקות במשך השנה. הקורס מלווה את לימודי התיאוריה דרך מגע ישיר, חי וחוויתי עם תינוק והוריו בחודשים הראשונים לחיים. רישום מדוקדק של התצפיות לאחר הביקור בבית המשפחה מהווה חומר גלם להבנת המתרחש ביחסיו של התינוק עם הדמויות המשמעותיות, ומאפשר לראות כיצד יחסים אלו מעצבים את ההתפתחות בילדות. הקורס מקנה מיומנות בחשיבה על המשמעות הרגשית של התנהגויות ומתן פרשנות אפשרית של תהליכים מודעים ולא מודעים, העשויים להסביר אספקטים של היחסים, ושל אישיותו המתפתחת של התינוק. הקורס מגביר את הערנות לטווח החוויות של ילדים במשפחות שונות, ואת הערנות לתרבויות ורקעים שונים ולהשפעתם על התפתחות התינוק.

הקורס יחדד את הבנת ההתפתחות הרגשית הנורמטיבית וגם הבנות לגבי גורמים שעשויים לתרום, להפריע או לעכב התפתחות אופטימלית.

שיטות התערבות התפתחותיות   (ד"ר תרצה יואלס)

הקורס יעסוק בתיאוריה וביישום של תוכניות התערבות מפרספקטיבה התפתחותית, תוך התמקדות בתפקידו של המטפל ההתפתחותי כמתכנן, מטמיע ובוחן את האפקטיביות של תוכניות התערבות שונות. הקורס יעסוק לפיכך גם באספקט המחקר של תוכניות התערבות ובאספקט היישומי. כמו כן יעסוק הקורס בקשר שבין מניעה, אבחון והערכה, והתערבות ברמות שונות.

 

שיטות התערבות עם ילדים בעלי צרכים מיוחדים  (גב' ענת אופנהיים)

הקורס יעסוק בהתערבות עם ילדים בעלי צרכים מיוחדים, תוך דגש מיוחד על ילדים עם הפרעות בספקטרום האוטיסטי. תוצג ותודגם גישת טיפול המבוססת על עקרונות התפתחותיים שמתייחסים לאפיונים המיוחדים שמביא הילד ליחסים עם סביבתו, להבנת השלב ההתפתחותי בו נמצא הילד, ולטיב האינטראקציה בין הילד למטפלים בו. הבנת מרכיבים אלו חיונית כדי לקדם את התפתחותם של ילדים עם צרכים מיוחדים.

הערכת מסגרות טיפול עם ילדים צעירים  (ד"ר תרצה יואלס, פרופ' אבי שגיא-שְורץ)

הקורס יעסוק בגורמי הסיכון אליהם נחשפים ילדים צעירים במסגרות טיפול קבוצתיות. דגש עיקרי יושם על הערכת מסגרות קבוצתיות ובניית תוכניות לשיפור איכות הטיפול בהן. קורס זה משלב למידה עיונית ולמידה מעשית תוך יציאה לתצפיות בשטח.

סמינר מחקר מתקדם (ד"ר אפרת שר-צנזור)

בסמינר זה אנו נתוודע למחקר התפתחותי חדשני ממגוון דיסציפלינות (למשל, פסיכולוגיה, נוירופסיכולוגיה, עבודה סוציאלית, קלינאות תקשורת ודרמה תרפיה). הקורס יבוסס על הרצאות אורחשינתנו על ידי חוקרים התפתחותיים מובילים מאוניברסיטאות שונות בארץ. 

קורס של עבודות גמר (ד"ר סמדר דולב, ד"ר נורית גור-יעיש, ד"ר שירלי שויער)

הקורס נערך בקבוצות לימוד קטנות של 4-3 תלמידים בהנחית מורי התכנית. זאת, על מנת להעניק ליווי אישי לכל תלמיד בתהליך כתיבת העבודה. עבודת הגמר נועדה ליצור חיבור בין נושאים שנלמדו בתוכנית לבין העבודה היישומית של התלמיד. לדוגמא: בניית תכנית הדרכה להורים או לצוות מקצועי עימו התלמיד עובד, או מיפוי תופעה התפתחותית הקשורה לקהל היעד עימו התלמיד עובד. כך, תוצרי עבודת הגמר משמשים לאחר מכן את התלמיד במקום עבודתו.