החוג לפסיכולוגיה

לוגו אוניברסיטת חיפה

michal

עוזר מינהלי לראש החוג
אחראית על לימודי תואר שלישי

דוא״ל: mgur@univ.haifa.ac.il

טלפון: 04-8240886 (פנימי: 2886)

מיקום המשרד: בניין רבין, חדר 7082

שעות קבלה: ימי א'-ה' בין השעות 10:00-13:00

תמונה ירונה

מרכזת לימודי תואר ראשון (בחופשת לידה)

 דוא"ל: ydavid@univ.haifa.ac.il

טלפון: 04-8249290 (פנימי: 3290)

מיקום המשרד: בניין רבין, חדר 7080

שעות קבלה:ימי א'-ה' בין השעות 10:00-13:00

meital

 מרכזת לימודי תואר ראשון

דוא"ל: mmalul1@univ.haifa.ac.il

טלפון: 04-8249290 (פנימי: 3290)

מיקום המשרד: בניין רבין, חדר 7080

שעות קבלה:ימי א'-ה' בין השעות 10:00-13:00

downloadמזכירת לימודי תואר ראשון

דואל: rkorenbli@staff.haifa.ac.il

טלפון: 04-8240719 (פנימי: 2719)

                              מיקום המשרד: בניין רבין, חדר 7080

                             שעות קבלה:ימי א' - ה' בין השעות 10:00-13:00

yoni

מרכזת לימודי תואר שני

yyohai@univ.haifa.ac.il  דוא"ל:

טלפון: 04-8240901 (פנימי 2901)

מיקום המשרד: בניין רבין, חדר 7078

שעות קבלה: ימי א'-ה' בין השעות 10:00-13:00

downloadמזכירת לימודי תואר שני

דואל: aolier@staff.haifa.ac.il

טלפון: 04-8240921 (פנימי: 2921)

מיקום המשרד: בניין רבין, חדר 7078

שעות קבלה: ימי א'-ג' , ה' בין השעות 10:00-13:00

bela

מרכזת פסיכותרפיה 

דוא"ל: bidalov@univ.haifa.ac.il

טלפון: 04-8240956 (פנימי 2956)

מיקום המשרד: בניין רבין, חדר 7078

שעות קבלה: ימי א'-ה' בין השעות 10:00-13:00