החוג לפסיכולוגיה

לוגו אוניברסיטת חיפה

לשיחה עם יועץ לימודים: 1-800-300-032

ruthy kimhi

תחומי עניין: קוגניציה חזותית, אירגון תפיסתי, קשב חזותי, תפיסת עצמים ותפיסת פנים, עיבוד הוליסטי/קונפיגורלי, מודעות חזותית, התפתחות תפיסתית.

טלפון: 04-8249432 (פנימי: 3432)

דוא''ל: rkimchi@univ.haifa.ac.il

חדר: המעמק"ה 150

                               אתר: http://iipdm.haifa.ac.il

shimshon rubin

תחומי עניין: אובדן ושכול: התמודדות, הסתגלות השתנות והקשר לדמות הנפטר, תפיסה חברתית של סוגיות בשכול, תפיסת השכול בקרב יהודים וערבים. | אתיקה מקצועית: סוגיות באתיקה של רופאים, פסיכולוגים, אנשי אקדמיה, וכו'. | ביואתיקה- מגוון נושאים בעלי עניין לציבור ולתחומי בריאות.( דוגמאות כוללות: תרומת איברים מן החי ומן המת; ניתוחים אלקטיביים;מחקרים בבני אדם; וכו') |עמדות והערכת הדרכה על פסיכותרפיה.

טלפון: 04-8240923 (פנימי: 2923)

דוא''ל: rubin@psy.haifa.ac.il

                              חדר: 7107

                              אתר אישי: https://sites.hevra.haifa.ac.il/rubin/

avi sagi

תחומי עניין: התקשרות (Attachment) |  יחסי גומלין הורים ילדים | השפעת טיפול לא אימהי על ילדים (למשל

מעונות יום) | ילדים הגדלים בסיכון התפתחותי.

טלפון: 04-8240196 (פנימי: 2196)

דוא''ל: sagi@psy.haifa.ac.il

                             חדר: 6035

                            אתר אישי: https://sites.hevra.haifa.ac.il/childdev/                                                   :                           

yohanan eshelהאוניברסיטה העברית, ירושלים

תחומי עניין: אינטגרציה בחינוך, אלטרנטיבות בחינוך, תהליכים בקליטת עליה, ויסות עצמי של הלמידה, יחסי רוב ומיעוט, יחסים בין הילד למבוגר המטפל.

טלפון: 04-6647960(פנימי: 7160)

דוא''ל: yeshel@psy.haifa.ac.il

חדר 7091א'

beri bergerברין-מאר, ארה"ב

תחומי עניין: פסיכופרמקולוגיה קלינית, מודלים התנהגותיים בפסיכופתולוגיה, מנגנונים מוחיים של למידת מניעת אכילה, מנגנונים מוחיים של התנהגות חברתית ותוקפנות, תהליכי התמכרות וגמילה.

טלפון: 8240964 (פנימי: 2964)

דוא''ל: bberger@psy.haifa.ac.il

 חדר 7090

emanuel bermanמישיגן-סטייט, ארה"ב

תחומי עניין: התיאוריה הפסיכואנליטית תולדותיה ויישומה, פסיכותרפיה אינדיבידואלית, הכשרה קלינית והדרכה, פסיכולוגיה וספרות, פסיכולוגיה וקולנוע.

דוא''ל: emanuel@psy.haifa.ac.il

judith harelביה"ס לרפואה, טכניון

תחומי עניין: אינטראקציה אם-ילד, פסיכופתולוגיה של ילדים, התפתחות "העצמי", פסיכותרפיה של ילדים, טיפול דיאדי

טלפון: 04-8249658 (פנימי: 3658)

דוא''ל: jharel@psy.haifa.ac.il

חדר 7093

michael katzאוקספורד, אנגליה

תחומי עניין: עמדות ואמונות, סכמות קוגניטיביות וקבלת החלטות, חשיבה פורמאלית ויצירתית, תיאוריה ומדידה של דמיון והעדפה.

טלפון: 04-8249655 (פנימי: 3655)

דוא''ל: mkatz@psy.haifa.ac.il

חדר 7091

raanan lifshizפרדו, ארה"ב

תחומי עניין: כיצד מקבלי החלטות מתמודדים עם אי וודאות במציאות, שימוש בסימולציות מחשב לבדיקת רכישת מיומנות בקבלת החלטות, למידה ארגונית.

טלפון: 04-8249667 (פנימי: 3667)

דוא''ל: raanan@psy.haifa.ac.il

                               

baruch nevoהאוני' העברית, ירושלים

תחומי עניין: אינטליגנציה אנושית. מחוננות, מיון ושיבוץ כוח-אדם, מבחנים פסיכולוגיים וחינוכיים מנקודות ראות של הנבחנים, חינוך לשלום.| קורות חיים

טלפון: 04-8240926 (פנימי: 2926)

דוא''ל: bnevo@psy.haifa.ac.il

פרופ' ברוך נבו: מסע בעקבות הזמן 1970-1980 (סרט) - הסרט עוסק בהיסטוריה של המחלקה לפסיכולוגיה

חדר 7083

ofra nevoהאוני' העברית, ירושלים

תחומי עניין: יצירה והערכה של הומור, הבדלים בין קבוצות, הומור ובריאות, בחירת מקצוע, התפתחות קריירה, הערכת תהליכיייעוץ ותוצאותיו, תהליכי פשרה.

טלפון: 04-8240924 (פנימי: 2924)

דוא''ל: onevo@univ.haifa.ac.il

 חדר 7090

david navonאוניברסיטת קליפורניה, סאן-דיאגו, ארה"ב

תחומי עניין: פסיכולוגיה קוגניטיבית, קשב ותפיסה, זיכרון חזותי ותהליכי קריאה.

טלפון: 04-8240927 (פנימי: 2927)

דוא''ל: dnavon@psy.haifa.ac.il

חדר 6074

marilin seferסרקיוז, ארה"ב

תחומי עניין: מחקר על נושאים שנוגעים לגישה הביהביוריסטית ולמידה חברתית, טיפולים קוגניטיביים ביהביוריסטיים, קווי דמיון והבדלים בין המינים ומגדר בקוגניציה ובאישיות: תפקידי מגדר ואנדרוגיניות,השפעה של סביבות שונות ובין- תרבותיות (קבוץ-עיר) על התפתחות.

טלפון: 04-8249655 (פנימי: 3655)

דוא''ל: msafir@psy.haifa.ac.il

חדר 7091

asher koriatהאוני' העברית, ירושלים

תחומי עניין: תהליכי זכרון, מטה-קוגניציה, תהליכי קריאה, תהליכי אוריינטציה וטרנספורמציה מרחביים.

טלפון: 04-8249432 (פנימי: 3432)

דוא''ל: akoriat@research.haifa.ac.il

משרד: במעמק"ה

amalia koriatתחומי עניין: מומחית בכירה בפסיכולוגיה קלינית, מומחית בכירה בפסיכולוגיה חינוכית, פסיכואנליטיקאית,

פרקטיקה פרטית בפסיכואנליזה, בפסיכותרפיה אידיבידואלית, ביעוץ ובהדרכה

דוא''ל: amalia@psy.haifa.ac.il

sam rakoverהאוני' העברית, ירושלים

תחומי עניין: תפיסה וזיכרון פרצופים, פילוסופיה של הפסיכולוגיה, המדע והנפש, למידת פחד והימנעות.

טלפון: 04-8240924 (פנימי: 2924)

דוא''ל: rakover@psy.haifa.ac.il

חדר 7090

richard shusterהרוורד, ארה"ב

תחומי עניין: 1. למידה וקוגניציה אצל בע"ח, 2.שיתוף פעולה אצל בע"ח במעבדה ובשדה ובמחקר שדה.

3. אבולוציה ואקולוגיה של התנהגות.4. התנהגות של דולפינים. 5. מודלים מעבדתיים של התנהגות חברתית.

6. השפעת גורמים חברתיים על לחץ וחוסר ישע נלמד.7. השפעת לחץ מוקדם בחיים על התנהגות חברתית אצל מבוגרים.

טלפון: 04-6647960(פנימי: 7160)

דוא''ל: schuster@psy.haifa.ac.il

                             חדר 7091א'

ruth sharabanyקורנל, ארה"ב

תחומי עניין: פסיכולוגיה התפתחותית: היקשרות חברות, התפתחות, אקולוגיה, השפעת הסביבה.

יחסים קרובים (אינטימיות, היקשרות, יחסי-חברות), הקשרים של קיבוץ והשוואות בין תרבותיות.

טלפון: 04-8240920 (פנימי: 2920)

דוא''ל: ruthsh@psy.haifa.ac.il

חדר 7091

achel tomerאונ' ת"א

תחומי עניין: היבטים התנהגותיים של אסימטריה נוירו כימית נורמאלית ואבנורמלית, הבסיס הביולוגי של הבדלים אינדיבידואליים במזג ומוטיבציה, ביטויים התנהגותיים וקוגניטיביים של סינדרומים נוירולוגיים ופסיכיאטריים

טלפון: 04-8240939 (פנימי: 2939)

דוא''ל: rtomer@psy.haifa.ac.il

חדר 7110