החוג לפסיכולוגיה

 עברית | English  facebook icon

לוגו אוניברסיטת חיפה

פרופ' אמריטוס יוחנן אשל

yohanan eshelהאוניברסיטה העברית, ירושלים

תחומי עניין: אינטגרציה בחינוך, אלטרנטיבות בחינוך, תהליכים בקליטת עליה, ויסות עצמי של הלמידה, יחסי רוב ומיעוט, יחסים בין הילד למבוגר המטפל.

טלפון: 04-6647960(פנימי: 7160)

דוא''ל: yeshel@psy.haifa.ac.il

חדר 7091א'

פרופ' אמריטוס ברי ברגר

beri bergerברין-מאר, ארה"ב

תחומי עניין: פסיכופרמקולוגיה קלינית, מודלים התנהגותיים בפסיכופתולוגיה, מנגנונים מוחיים של למידת מניעת אכילה, מנגנונים מוחיים של התנהגות חברתית ותוקפנות, תהליכי התמכרות וגמילה.

טלפון: 8240964 (פנימי: 2964)

דוא''ל: bberger@psy.haifa.ac.il

 חדר 7090

פרופ' אמריטוס עמנואל ברמן

emanuel bermanמישיגן-סטייט, ארה"ב

תחומי עניין: התיאוריה הפסיכואנליטית תולדותיה ויישומה, פסיכותרפיה אינדיבידואלית, הכשרה קלינית והדרכה, פסיכולוגיה וספרות, פסיכולוגיה וקולנוע.

דוא''ל: emanuel@psy.haifa.ac.il

פרופ' אמריטוס יהודית הראל

judith harelביה"ס לרפואה, טכניון

תחומי עניין: אינטראקציה אם-ילד, פסיכופתולוגיה של ילדים, התפתחות "העצמי", פסיכותרפיה של ילדים, טיפול דיאדי

טלפון: 04-8249658 (פנימי: 3658)

דוא''ל: jharel@psy.haifa.ac.il

חדר 7093

ד''ר בדימוס מיכאל כץ

michael katzאוקספורד, אנגליה

תחומי עניין: עמדות ואמונות, סכמות קוגניטיביות וקבלת החלטות, חשיבה פורמאלית ויצירתית, תיאוריה ומדידה של דמיון והעדפה.

טלפון: 04-8249655 (פנימי: 3655)

דוא''ל: mkatz@psy.haifa.ac.il

חדר 7091

פרופ' אמריטוס רענן ליפשיץ

raanan lifshizפרדו, ארה"ב

תחומי עניין: כיצד מקבלי החלטות מתמודדים עם אי וודאות במציאות, שימוש בסימולציות מחשב לבדיקת רכישת מיומנות בקבלת החלטות, למידה ארגונית.

טלפון: 04-8249667 (פנימי: 3667)

דוא''ל: raanan@psy.haifa.ac.il

                               

פרופ' אמריטוס מיכה לשם

micha lashemתחומי עניין: צריכה ותאבון למלח, שותף למחקרים השפעות בין דוריות על התנהגות.

טלפון: 04-8249655 (פנימי: 3655)

דוא''ל: micah.leshem@psy.haifa.ac.il

אתר היחידה: http://psy.haifa.ac.il/~psybio

המעבדה לחקר תאבון למלח ולטעם (מעבדה, חניון נופי 5044):

                               אתר המעבדה: http://micahleshem.wix.com/salt-appetite-lab

                               חדר 7091

פרופ' אמריטוס ברוך נבו

baruch nevoהאוני' העברית, ירושלים

תחומי עניין: אינטליגנציה אנושית. מחוננות, מיון ושיבוץ כוח-אדם, מבחנים פסיכולוגיים וחינוכיים מנקודות ראות של הנבחנים, חינוך לשלום.

טלפון: 04-8240926 (פנימי: 2926)

דוא''ל: bnevo@psy.haifa.ac.il

פרופ' ברוך נבו: מסע בעקבות הזמן 1970-1980 (סרט) - הסרט עוסק בהיסטוריה של המחלקה לפסיכולוגיה

חדר 7083

פרופ' אמריטוס עפרה נבו

ofra nevoהאוני' העברית, ירושלים

תחומי עניין: יצירה והערכה של הומור, הבדלים בין קבוצות, הומור ובריאות, בחירת מקצוע, התפתחות קריירה, הערכת תהליכיייעוץ ותוצאותיו, תהליכי פשרה.

טלפון: 04-8240924 (פנימי: 2924)

דוא''ל: onevo@univ.haifa.ac.il

 חדר 7090

פרופ' אמריטוס דוד נבון

david navonאוניברסיטת קליפורניה, סאן-דיאגו, ארה"ב

תחומי עניין: פסיכולוגיה קוגניטיבית, קשב ותפיסה, זיכרון חזותי ותהליכי קריאה.

טלפון: 04-8240927 (פנימי: 2927)

דוא''ל: dnavon@psy.haifa.ac.il

חדר 6074

פרופ' אמריטוס מרילין ספר

marilin seferסרקיוז, ארה"ב

תחומי עניין: מחקר על נושאים שנוגעים לגישה הביהביוריסטית ולמידה חברתית, טיפולים קוגניטיביים ביהביוריסטיים, קווי דמיון והבדלים בין המינים ומגדר בקוגניציה ובאישיות: תפקידי מגדר ואנדרוגיניות,השפעה של סביבות שונות ובין- תרבותיות (קבוץ-עיר) על התפתחות.

טלפון: 04-8249655 (פנימי: 3655)

דוא''ל: msafir@psy.haifa.ac.il

חדר 7091

פרופ' אמריטוס אשר קוריאט

asher koriatהאוני' העברית, ירושלים

תחומי עניין: תהליכי זכרון, מטה-קוגניציה, תהליכי קריאה, תהליכי אוריינטציה וטרנספורמציה מרחביים.

טלפון: 04-8249432 (פנימי: 3432)

דוא''ל: akoriat@research.haifa.ac.il

משרד: במעמק"ה

ד''ר עמליה קוריאט

amalia koriatתחומי עניין: מומחית בכירה בפסיכולוגיה קלינית, מומחית בכירה בפסיכולוגיה חינוכית, פסיכואנליטיקאית,

פרקטיקה פרטית בפסיכואנליזה, בפסיכותרפיה אידיבידואלית, ביעוץ ובהדרכה

דוא''ל: amalia@psy.haifa.ac.il

פרופ' אמריטוס סם רקובר

sam rakoverהאוני' העברית, ירושלים

תחומי עניין: תפיסה וזיכרון פרצופים, פילוסופיה של הפסיכולוגיה, המדע והנפש, למידת פחד והימנעות.

טלפון: 04-8240924 (פנימי: 2924)

דוא''ל: rakover@psy.haifa.ac.il

חדר 7090

ד''ר ריצ'ארד שוסטר

richard shusterהרוורד, ארה"ב

תחומי עניין: 1. למידה וקוגניציה אצל בע"ח, 2.שיתוף פעולה אצל בע"ח במעבדה ובשדה ובמחקר שדה.

3. אבולוציה ואקולוגיה של התנהגות.4. התנהגות של דולפינים. 5. מודלים מעבדתיים של התנהגות חברתית.

6. השפעת גורמים חברתיים על לחץ וחוסר ישע נלמד.7. השפעת לחץ מוקדם בחיים על התנהגות חברתית אצל מבוגרים.

טלפון: 04-6647960(פנימי: 7160)

דוא''ל: schuster@psy.haifa.ac.il

                             חדר 7091א'

פרופ' אמריטוס רות שרבני

ruth sharabanyקורנל, ארה"ב

תחומי עניין: פסיכולוגיה התפתחותית: היקשרות חברות, התפתחות, אקולוגיה, השפעת הסביבה.

יחסים קרובים (אינטימיות, היקשרות, יחסי-חברות), הקשרים של קיבוץ והשוואות בין תרבותיות.

טלפון: 04-8240920 (פנימי: 2920)

דוא''ל: ruthsh@psy.haifa.ac.il

חדר 7098

פרופ' אמריטוס רחל תומר

achel tomerאונ' ת"א

תחומי עניין: היבטים התנהגותיים של אסימטריה נוירו כימית נורמאלית ואבנורמלית, הבסיס הביולוגי של הבדלים אינדיבידואליים במזג ומוטיבציה, ביטויים התנהגותיים וקוגניטיביים של סינדרומים נוירולוגיים ופסיכיאטריים

טלפון: 04-8240939 (פנימי: 2939)

דוא''ל: rtomer@psy.haifa.ac.il

חדר 7110