החוג לפסיכולוגיה

לוגו אוניברסיטת חיפה

לשיחה עם יועץ לימודים: 1-800-300-032

zohar eviyatar

תחומי עניין: התמחות הימספיראלית לפעולות קוגניטיביות גבוהות |  שפה ומוח | הבדלים אינדיווידואליים בצידיות (לטרליזציה) | הבסיס הנוירופסיכולוגי של קריאה.

טלפון: 04-8249668 (פנימי: 3668)

דוא''ל: zohare@research.haifa.ac.il

חדר: 7099